Page 5 - Sar-Cam | E-Katalog
P. 5

VİZYON-MİSYON                  VISION - MISSION
         Sar Cam olarak temel hedefimiz bölgesel ve    The main objective of Sar Cam is to take a part
         uluslararası seçkin projelerde yer almak ve   in prominent local and international projects,
         sınırlarını Türkiye dışına taşıyarak uluslararası  expand its boundaries beyond Turkey and become
         anlamda rekabetçi olmaktır.           internationally competitive.

         Güvenlik, sağlık ve çevre gibi kritik öneme sahip  Our principles govern our approach to crucial
                                 subjects such as safety, health and environment.
         konulardaki yaklaşımımızı ilkelerimiz belirlemektedir.
                                 They also set out how we relate to key customers
         Aynı ilkeler müşteri ve çalışanlarımızla olan
                                 and employees.
         ilişkilerimizin için de tek referans noktamızdır.
                                 Guiding principles are as follows:
         Altın Standartlarımız:
                                 To fulfill our responsibilities to customers and
         Müşteri ve çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızın
                                 employees.
         yerine getirilmesi.
                                 To conduct all aspects of our business at the
         İşin her safhasında mükemmellik ve profesyonellik  highest level of excellence and professionalism.
         ilkelerine bağlı kalarak yürütülmesi.
                                 To ensure we conduct our business and make our
         Yapılan işin ve alınan kararların şeffaf ve ahlaki  decisions within a clear ethical framework.
         değerler ekseninde yürütülmesini sağlamak.
                                 To seek continuous improvement in all aspects of
         Işimizin her alanında gelişim sürekliliğini amaçlamak. the business.                                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10