Page 3 - Sar-Cam | E-Katalog
P. 3

HAKKIMIZDA                    ABOUT US


         1996 yılında kurulan şirketimiz iş hayatına Sar Cam  Our company was founded in 1996 and started
         olarak başlamıştır. Şirketimiz bugünkü itibarını  its business life as Sar Cam. The company has
         1990’lı yıllardan günümüze dek süregelen yoğun  acquired its reputation by continuous hard work
         çalışma hayatı ile elde etmiş ve ülkemizin önde  throughout 1990s and has become country’s one
         gelen cam işleme fabrikalarından biri olmuştur. of the leading independent glass processors.

         Sar Cam düzcam, Isıcam, temperli cam, lamine cam  We offer a full range of products and services from
         ve low-e cam başta olmak üzere inşaat sektöründe  flat, double glazing, tempered, laminated and low-e
         kullanılan her tip mimari camı işleme kapasitesine  glass to individual panes of glass cut to custom
         sahiptir.                    size.

         Uluslararası müşteri portföyüne sahip bir aile şirketi  As a family owned organization with an
         olan Sar Cam hizmet sunduğu müşteri yelpazesini  international client list, Sar Cam invests heavily in
         ve hizmetin kalitesini artırabilmek için çalışanlara,  staff, equipment and facilities to provide a wide
         makine parkur ve ekipmanlarına ciddi yatırımlar  range of services. In this regard, a substantial
         yapmaktadır. Bu bağlamda yakın zamanda cam    investment in the glass processing plant has led
         işleme kapasitesinin artırılması için devreye alınan  to the company’s accelerated growth into new
         yeni makine parkurları firmanın farklı pazarlarda  markets.
         hızlı bir biçimde büyümesine ciddi katkı sağlamıştır.
                                 Through years of experienced leadership we
         Yılların birikimi ile harmanlanan yönetim    have built and developed a truly world class,
         anlayışımızla her biri yüksek üretim standartlarına  knowledgeable skilled workforce who are all
         göre eğitim almış, gelişim odaklı, ehil, maharetli ve  trained to the highest manufacturing standards and
         dünya standartlarında bir işgücü oluşturduk.   are totally dedicated to continuous improvement.

         Sar Cam, kalite ve müşteri memnuniyetine olan  With our commitment to quality and customer
         bağlılığı ve son nesil üretim teknolojisiyle küresel  service accompanied with the latest production
         çapta büyük miktarlardaki cam siparişlerini   technology, Sar Cam is well positioned to fulfill vast
         karşılayabilecek noktaya ulaşmıştır.       amount of glass requirements from all around the
                                 world.                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8